Kullanım Koşulları

valoreofis.com Kullanım Koşulları Sözleşmesi

 

1.    PORTAL KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, KONUSU VE KAPSAMI 

1.1. Bu internet sitesini (Kısaca "PORTAL" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde "PORTAL"ı kullanmaktan vazgeçiniz. "PORTAL" sahibi bu “PORTAL”da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "PORTAL”ı ve “PORTAL” kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu “PORTAL”ın sahibi İ.İ.O.S.B. Mutfakçılar Sanayi Sitesi M1 Blok No:48/50 İkitelli/Başakşehir/İSTANBUL  adresinde mukim FEYZA OFİS MOBİLYALARI VE EĞİTİM ARAÇLARI İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan böyle kısaca "VALOREOFİS" olarak anılacaktır)’dir. “PORTAL”da sunulan ve işbu sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilen hizmetler       FEYZA OFİS MOBİLYALARI VE EĞİTİM ARAÇLARI İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.. tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu “PORTAL”’da sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek yada bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde “PORTAL”ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "VALORE OFİS" "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “PORTAL”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. "FEYZA OFİS" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği “PORTAL” hizmetlerinden yararlanan ve “PORTAL”a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır. 

1.4. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" 10/7/2008 tarihinde en son değişiklik yapılarak (Sürüm 1.0.) ve internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “PORTAL”ı kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur.  İşbu "Site Kullanım Koşulları" ayrıca, "VALORE OFİS" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "Üyelik Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. SİTE         : "FEYZA OFİS" tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan www.valoreofis.com ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi.

2.2. KULLANICI     : “PORTAL”a ve/veya "VALORE OFİS VERİTABANI"na çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK        : “PORTAL” üzerinden “PORTAL” içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden “PORTAL”a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK        :  “PORTAL”dan yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "VALORE OFİS ARAYÜZÜ" : Başta "ÜYE"ler tarafından oluşturulan içeriğin "KULLANICILAR" tarafından görüntülenebilmesi ve "VALORE OFİS VERİTABANI"ından sorgulanabilmesi amacıyla "KULLANICILAR" tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları "VALORE OFİS"e ait olan tasarımlar içerisinde “PORTAL” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

2.6.  VALORE OFİS VERİTABANI : “PORTAL” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği "VALORE OFİS"e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

2.7. "ÜYE"         : "FEYZA OFİS" tarafından sunulan özel nitelikli hizmetlerden, "VALORE OFİS" tarafından “PORTAL” üzerinde tanımlanan "ÜYE"lik sürecini tamamlayarak; "VALORE OFİS"in elektronik ortamda verdiği onay neticesinde yararlanan ve bu hizmetlere özel olarak hazırlanmış sözleşmeleri "ÜYE"lik kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden her gerçek ve/veya tüzel kişi "KULLANICI".

2.8.  "ÜYE SÖZLEŞMESİ"  : “PORTAL” dahilinde "VALORE OFİS" tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; "VALORE OFİS" ile "ÜYE" arasında  üyelik kayıt sürecinde "ÜYE"nin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme. "VALORE OFİS", "ÜYE SÖZLEŞMESİ"ni farklı üyelik ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle "ÜYE"nin onayına sunabilir. Bu durumda "ÜYE" olacak kişi; almak istediği hizmetlere göre; o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul etmiş olmaktadır.

3. VALORE OFİS HİZMETLERİ

3.1. "FEYZA OFİS tarafından "VALORE OFİS VERİTABANI"na yüklenen içeriklerin "KULLANICILAR" tarafından “PORTAL” üzerindeki arayüzler kullanılmak suretiyle "VALORE OFİS VERİTABANI" üzerinden sorgulanabilmesini ve “PORTAL” üzerinden "VALORE OFİS"e ait arayüzler tarafından  görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. "VALORE OFİS", "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “PORTAL” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde "ÜYE"lerine;   sanal mağaza açma, ürün ve hizmetlerini satışa sunma, teklif alma ve verme, satışını gerçekleştirme, satış bedellerini tahsil etme, "KULLANICILAR" ve/veya "ÜYE"lerle çeşitli kanallar üzerinden (Örn. Kısa mesaj, elektronik posta, “PORTAL” dahilinde mesaj iletme v.b.) haberleşmede bulunma  gibi işlemleri “PORTAL” dahilinde yapabilecekleri ortamı sunmaktadır.

3.3. "VALORE OFİS", "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “PORTAL” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde "ÜYE"lerine “PORTAL” içerisinde "KULLANICILAR"ın "ÜYE"lerin ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

3.4.  "VALORE OFİS", "ÜYE"lerin “PORTAL” dahilinde yayımladıkları ilanlara ve yaptıkları işlemlere ilişkin diğer "ÜYE"ler tarafından “PORTAL” üzerinden "VALORE OFİS"e yöneltilecek yorum yapma ve profil puanı verme ayrıca “PORTAL” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin memnuniyetlerini bildirmeye yönelik iletişim kanallarını da “PORTAL” üzerinden "ÜYE"lerinin hizmetine sunmaktadır.

3.5. "VALORE OFİS", "ÜYE"lerine “PORTAL” dahilinde gerçekleştirdiklere işlemlere, beğenilerini yönelik “PORTAL” içerisindeki hareketlere ve kendilerine ait olan ilanlara ilişkin diğer "ÜYE" ve "KULLANICI"ların görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

3.6. "FEYZA OFİS" tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler "VALORE OFİS" tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen "FEYZA OFİS"in yetkisi dahilindedir.     "FEYZA OFİS" bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

4. VALORE OFİS PORTALI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. "KULLANICILAR" yalnızca hukuka uygun amaçlarla “PORTAL” üzerinde işlem yapabilirler. "KULLANICILAR"ın ve "ÜYE"lerin, “PORTAL” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

4.2. “PORTAL”, "FEYZA OFİS tafından "VALORE OFİS VERİTABANI"na yüklenen "İÇERİK"lerin "KULLANICI"lar tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. "VALORE OFİS", "KULLANCI"lar tarafından görüntülenen "İÇERİK"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu "İÇERİK"ler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

4.3.  "KULLANICI" “PORTAL” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "VALORE OFİS" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 

4.4. “PORTAL” dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden; "MÜŞTERİ" tarafından  oluşan ve  "İÇERİK" dışında oluşan problemlerden dolayı "VALORE OFİS"in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "VALORE OFİS" çalışanlarının, şubelerinin ve yöneticilerinin, "VALORE OFİS" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.5. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, "VALORE OFİS"e “PORTAL” dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "VALORE OFİS", "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler tarafından "VALORE OFİS"e iletilen veya “PORTAL” üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, “PORTAL” dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "VALORE OFİS"’in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "VALORE OFİS", “PORTAL” dahilinde sunulan hizmetleri ve “PORTAL” dahilinde erişilen "İÇERİK"leri içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır.              "FEYZA OFİS", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

4.8. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, "VALORE OFİS"in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "VALORE OFİS" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "FEYZA OFİS" tarafından yapabilir. "FEYZA OFİS" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği "KULLANICI" veya "ÜYE"ye aittir.

4.9. "KULLANICI"lar, “PORTAL” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden eden "ÜYE" veya "VALORE OFİS"in ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

4.10. "FEYZA OFİS", 5651 Sayılı Yasa uyarınca "Yer Sağlayıcısı"dır ve bu konuda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’ndan ilgili emredici mevzuat uyarınca "Yer Sağlayıcı Faaliyet Belgesi" almıştır. "FEYZA OFİS", 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca "Yer Sağlayıcı"lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla "KULLANICI"ların “PORTAL” üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

4.11. " FEYZA OFİS", 5651 Sayılı Yasa uyarınca "Yer Sağlayıcı" olması nedeniyle ilgili yasanın 5. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere tam ve eksiksiz olarak uymakla mükelleftir.

4.12. "VALORE OFİS", “PORTAL”’ üzerinden   "KULLANICILAR" veya "ÜYE"ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "ÜYELİK SÖZLEŞME"leri hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "VALORE OFİS" aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, “PORTAL”nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

4.13. “PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde "VALORE OFİS VERİTABANI"ndan bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak "VALORE OFİS VERİTABANI"ndan yoğun şekilde bilgi çeken kişiler T.C.K. Mad. 243 (1)’deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak valoreofis tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.

4.14. “PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya "FEYZA OFİS"in yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; "FEYZA OFİS’in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.15. “PORTAL” üzerinden yayınlanan ilanların, "VALORE OFİS ARAYÜZÜ"nün  "FEYZA OFİS"in yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

4.16. ”PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü "İÇERİK"in "FEYZA OFİS’in yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce "VALORE OFİS sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.

4.17.  ”PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen ilanlarda yer alan kişisel veriler hiçbir koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve "FEYZA OFİS"in yazılı izni dışında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez.

4.18.  "VALORE OFİS VERİTABANI" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen valoreofis’in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5.    FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu “PORTAL” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “PORTAL”nin (sınırlı olmamak kaydıyla "VALORE OFİS VERİTABANI", "VALORE OFİS ARAYÜZÜ", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "VALORE OFİS"in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) ""VALORE OFİS"'e ait ve/veya  "VALORE OFİS" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "KULLANICI"lar, "VALORE OFİS" hizmetlerini, "VALOR OFİS" bilgilerini ve ""VALORE OFİS"’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "VALORE OFİS"in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip  değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde "FEYZA OFİS" tarafından sarahaten  izin verilen durumlar haricinde "VALORE OFİS"in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İşbu "Portal Kullanım Koşulları"  dahilinde "FEYZA OFİS" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "VALORE OFİS"; "VALORE OFİS" hizmetleri, "VALORE OFİS" bilgileri, "VALORE OFİS" telif haklarına tabi çalışmaları, "VALORE OFİS" ticari markaları, "VALORE OFİS" ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6.    PORTAL KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"VALORE OFİS", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "Portal  Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda “PORTAL”’da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Portal Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "Portal Kullanım Koşulları"  kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7.    MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "VALORE OFİS" işbu "Portal Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "ÜYELİK SÖZLEŞME”sinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir.  Bu ve bunun gibi durumlar, "FEYZA OFİS" açısından,  gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "FEYZA OFİS"in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

"Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "FEYZA OFİS"in gerekli özeni göstermesine rağmen  önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "Portal Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Portal Kullanım Koşulları"  dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri (Merkez) ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu "Portal Kullanım Koşulları"  "FEYZA OFİS" tarafından “PORTAL” içersinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, işbu sözleşme hükümlerini “PORTAL”yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. ""FEYZA OFİS", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek “PORTAL” üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 


Bu sitede kullanılan resimler, metinler ve diğer tüm içeriklerin telif hakları Feyza Ofis Mobilyaları ve Eğitim Araçları 'na aittir. Firmanın yazılı izni olmadan basılı ve/veya elektronik bir ortamda izinsiz olarak kesinlikle kullanılamaz veya çoğaltılamaz.